News. Stay up to date

Alert May 20, 2019

Update - Dutch Legislation regarding partnerships

Introduction On 21 February 2019, new rules on partnerships (the “Bill”) were submitted for consultation in the Netherlands. The Bill seeks to modernize current legislation for: (i)                  professional partnerships (maatschappen); (ii)                general/commercial partnerships (vennootschap onder ...

Read more »


Alert March 18, 2019

Tax Alert - Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen eigen vennootschap van start

Introductie Directeuren-grootaandeelhouders (‘DGA’s’) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap dienen o.b.v. de Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap vanaf 2022 belasting te betalen over leningen die uitstijgen boven EUR 500.000 ...

Read more »

By Richard Smeding / Gerwin de Wilde


Alert Feb. 8, 2019

Wbb alert!

Duidelijke maatregelen mogelijk tegen onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (“Wbb”) in werking getreden. Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan de EU-richtlijn 2016/943 ...

Read more »


Alert Jan. 7, 2019

English litigation at the Netherlands Commercial Court in Amsterdam

English litigation at the Netherlands Commercial Court in Amsterdam On 1 January 2019, the Netherlands Commercial Court (“NCC”) was formed. The NCC is a specialized chamber to the Amsterdam District Court (Rechtbank Amsterdam) and the Amsterdam ...

Read more »

By Maarten van Buuren